Przeciągnij kubki z napojem - każdemu dziecku po równo.