Już wiem

Artykuły

W jaki sposób wspomagać dzieci w rozwijaniu wybranych umiejętności matematycznych?

Nauka poprzez osobiste doświadczenia

Celem poniższych artykułów jest przybliżenie sposobów, w jakie rodzice, w codziennych, domowych sytuacjach mogą wspomagać dzieci w rozwijaniu umiejętności przygotowujących je do nauki matematyki lub ułatwiających im tę naukę. Warto podkreślić, że nauka matematyki, choć ważna, nie jest ani jedynym ani najistotniejszym z celów, dla których warto wspierać dzieci w rozwijaniu tych kompetencji. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu umiejętności usprawniających naukę matematyki, nie tylko zapobiega lub łagodzi doświadczane przez nich w szkole trudności. Rozwijanie tych sprawności w ogromnej mierze ułatwia dzieciom także radzenie sobie z wyzwaniami codzienności i umożliwia osiąganie coraz większego stopnia samodzielności, czyniąc je coraz bardziej niezależnymi od otoczenia.

Aby właściwie stymulować rozwijanie jakichkolwiek umiejętności, należy przede wszystkim wiedzieć, w jaki sposób najskuteczniej uczą się osoby, rozwój których będziemy wspomagać. Wielu dorosłym wydaje się, że najbardziej sprzyjają rozwojowi dzieci wtedy, gdy im coś wyjaśniają, opowiadają, tłumaczą. Wymienione sposoby bywają przydatne, a niekiedy wręcz niezastąpione, jednak w przypadku wspomagania rozwoju umiejętności matematycznych u dzieci a także u osób z niepełnosprawnością intelektualną wyłączne lub główne opieranie się na nich okazuje się być zupełnie nieskuteczne. Dzieci w wieku przedszkolnym i osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą przede wszystkim poprzez osobiste doświadczenia,które zdobywają dzięki działaniom, które podejmują. Zadaniem osoby wspierającej kompetencje matematyczne tych osób powinno być zatem jak najczęstsze organizowanie sytuacji, sprzyjających zdobywaniu doświadczeń, które z czasem umożliwią dziecku skonstruowanie pojęć oraz zdobycie różnego rodzaju umiejętności matematycznych. Ma ona przede wszystkim tworzyć warunki, w których dziecko będzie mogło działać – wykonywać różnego rodzaju czynności na przedmiotach, manipulować nimi, w określonym celu, podpowiedzianym przez dorosłego i zaaranżowanym w formie budzącej radość zabawy lub pobudzającego ciekawość zadania.

Nasi partnerzy

baner_pediatra.png KTM.png biala_lodka.png