Dopasuj pojazdy śmieciarkę, cysternę i rower listonosza do pokazanych na rysunkach zdarzeń. Przeciągnij pojazdy obok właściwych obrazków.